Предстоящ мач:

ЦСКА София - Ботев

ЦСКА София - Ботев

Промяна в съвета на директорите на клуба

Botev Plovdiv

Настъпи промяна в съвета на директорите на ПФК „Ботев” Пловдив. На Общо събрание на акционерите в клуба, проведено на 8 ноември 2011г., бе взето следното решение:

Освобождава се като член на съвета на директорите г-н Тодор Георгиев Коев, по негово лично желание. Форматът на съвета на директорите се запазва в 5-членен състав, като в него е приет г-н Асен Русенов Манев – юрист в ТЦ ИМЕ.

Промяната е вписана в търговския регистър.


Подобни статии

Подобни статии