Ръководство

fan shop

Съвет на директорите:

  • Георги Самуилов - Председател
  • Асен Караславов - Прокурист
  • Иван Йотков - Изпълнителен директор
  • Димитър Радев
  • Ангел Палийски
  • Васил Наумов
  • Петко Ангелов