Предстоящ мач:

Ботев - Арда

Ботев - Арда

Позиция на ПФК „Ботев“ по случая „Анисе“

По повод появилите се медийни спекулации и публична претенция от страна на „ПФК ЦСКА“ АД по случая „Анисе“, отново заявяваме позицията на „ПФК БОТЕВ” АД , а именно: 

В Договора за покупко-продажба на трансферните и състезателните права на футболиста Анисе Андрианантенаина от 26.06.2013 между „ПФК ЦСКА“ и „ПФК БОТЕВ“ АД, съществува клауза в полза на „трето лице” за изплащане на 50% от последващ трансфер на футболиста,  но това „трето лице” категорично не е „ЦСКА ИНВЕСМЪНТ” ЕООД. Спрямо въпросната клауза и в частност спрямо възникването на вземане в полза на „третото ползващо се лице”,  „ПФК Ботев” АД има сериозни правни възражения, които изключват неговата основателност. Същевременно въпросният Договор съдържа текстове и формулировки, свързани с клаузата в полза на „третото лице”,  които са взаимно изключващи се и противоречащи на регулациите на Правилникa за трансферите и договорите на футболистите на БФС и на ФИФА, както и на Закона за физическото възпитание и спорта.

Ето защо към настоящия момент „ПФК БОТЕВ“ АД не дължи плащане на „ПФК ЦСКА“ АД или на „ЦСКА ИНВЕСТМЪНТ“ ЕООД. 

Следва да се знае и че съществува спор между  „третото ползващо се лице” по Договора от 26.06.2013 г., „ПФК ЛУДОГОРЕЦ 1945” ЕАД, и „ПФК БОТЕВ” АД относно дължимостта на уговореното в полза на „третото лице“ вземане от страна на „ПФК БОТЕВ” АД, като същият спор е изцяло правен и на този етап в интерес на нашия клуб е да запази своите правни доводи и аргументи за излагането им пред съответните правораздавателни органи. 

В официална кореспонденция /която се води от м. юли 2014 г. до момента/ сме запознали всички заинтересовани страни с позицията на клуба по повод на недоразуменията, произтичащи от Договора с „ПФК ЦСКА“ АД , и твърдото ни убеждение, че компетентните органи трябва да се произнесат по спора. В допълнение на 6 ноември 2014 г. специално е запозната  Лицензионната комисия на БФС. „ПФК БОТЕВ“ АД е представил официално становище, придружено с цялата налична документация и кореспонденция с всички претендиращи страни. Към този момент не е получено становище или решение на комисията.

„ПФК БОТЕВ“ АД от своя страна  ще положи всички усилия за справедливо и законно решение на възникналия спор, защитавайки своите права и интереси.

Подобни статии

Подобни статии

Не пропускай нищо от любимия клуб

Благодарим ви, че се абонирахте!
There was an issue submitting the form!