Предстоящ мач:

Купа на България: Етър - Ботев

Етър - Ботев

Общо събрание на Сдружението

На 4 август от 9.30 часа в залата на Военния клуб в Пловдив ще се проведе Годишно Общо Събрание на Сдружение ПФК „Ботев”. То ще протече при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на Сдружението за 2011 година
  2. Приемане на Годишния финансов отчет и Отчет за управлението на Сдружението за 2011 година;
  3. Освобождаване от отговорност на Председателя и членовете на Управителния съвет на Сдружението;
  4. Избор на нови членове на Управителния съвет на Сдружението;
  5. Избиране на представител на Сдружението в Съвета на директорите на ПФК „Ботев Пловдив“ АД;

При липса на кворум заседанието на Общото събрание ще се проведе един час по-късно  на същото място и при същия дневен ред.

Подобни статии

Подобни статии