Предстоящ мач:

Славия - Ботев

Ботев - ЦСКА 1948

Общо събрание на Сдружение ПФК Ботев

УС на Сдружение „ПФК Ботев” свиква Общо събрание на членовете на Сдружението, което ще се състои на 18.12.2015 г. от 17:00 часа в град Пловдив, кв. Коматево, ул. „Воден” №2, „Футболен комплекс Ботев 1912”, конферентна зала. Събранието ще протече при следния дневен ред:

1.Одобряване и приемане на отчета за дейността на УС на Сдружението за 2014 г.

2.Одобряване и приемане на ГФО на Сдружението за 2014 г.

3.Освобождаване от отговорност на Председателя и членовете на УС на Сдружението

4.Вземане на решение за разпореждане с активи на Сдружението

При липса на кворум заседанието на Общото събрание ще се проведе един час по-късно на същата дата и място и при същия дневен ред.

Подобни статии

Подобни статии