Предстоящ мач:

ЦСКА София - Ботев

ЦСКА София - Ботев

Нашите цветове

Уважаеми ботевисти,

Щастливи сме да Ви съобщим, че вече имаме ясен отговор на въпроса защо предците ни са избрали за клубни цветове жълтото и черното, както и какво символизират същите:

Жълтото символизира цвета на нашите първооснователи от Католическия колеж „Свети Августин“, както и златните жита на Тракия.

Черното символизира чернозема на плодородната ни почва и цвета на православието от учредителите ни от „І-ва мъжка гимназия“.

Предлагаме на Вашето внимание препис на документа, който можете да видите в автентичния му вид в галерията към статията:

Протокол № 22

От 22 август 1917

 

На заседание на Управителния съвет в присъствието на всички членове подир гласуване с многогласие се взеха долните решения:

  1. Да се изработи Клубен устав, в който да се определят правата и задълженията на всеки член, както и дейността и целта на клуба.

  2. Да се създаде правилник за вътрешната уредба на клуба, съгласно исканията на Наредбата.

  3. На заседанието се прие единодушно щото клубните цветове, залегнали в устава и ползвани от клуба за официални от тука на сетне са жълто и черно. Това се определи, тъй като съчетават в себе си следните символи:
    – Жълто – цвета на нашите първооснователи от Католическия колеж „Свети Августин“, както и златните жита на Тракия.
    – Черно – чернозема на плодородната ни почва и цвета на православието от учредителите ни от „1-ва мъжка гимназия“.

  4. Клубните цветове са решени в окончателност и се вписват в устава.

Подобни статии

Подобни статии