Предстоящ мач:

ЦСКА София - Ботев

ЦСКА София - Ботев

Нашето начало

Уважаеми ботевисти,

На 11 март 1912 година нашите предци учредяват футболен клуб „Ботев“, но този акт има и своята доста интересна предистория.

Още на 5 март 1907 година е направен опит за създаването на Ученически футболен клуб „Христо Ботев“ с искане за съдебна регистрация, което искане е отхвърлено. В мотивите на съда като отговор на официалното писмо, което му е изпратено, е описано, че подобно желание не спазва изискванията на Закона. В отговора от 17 април 1907 година, е описано, че подобно дружество е можело да бъде регистрирано само като доброволческо или въздържателско, но не и като отделно юридическо лице. В писмото ясно е казано, че подобна спортна дейност може да бъде развивана само от членове на вече регистрирани и действащи спортни дружества.

Това е важно да се знае, тъй като по времето на тези събития, а и дълги години след това официален представител на спорта в Пловдив и областта е дружеството „Тракийски юнак“, член на Съюза на българските гимнастически дружества „Юнак“. Под неговата егида са се провеждали всички официални спортни състезания.

Представяме на Вашето внимание препис на документа, който можете да видите в автентичния му вид и в галерията към този материал:

До г-н Иван Пухтев

Господин Пухтев, с настоящето ви уведомяваме, че искането ви за регистрация на Ученически футболен клуб „Христо Ботев“ е отхвърлено. Искането ви с № 24137 от 5 март на 1907 година не спазва исканията на Закона. Вашето дружество – Футболен клуб може да бъде регистрирано само като доброволческо или въздържателско, но не и юридически. Спортна дейност може да развивате само към вече регистрирани и действащи спортни дружества, като техен член.

17 април 1907 година Съдебен секретар

 

С този анонс се отправяме към следващия значим документ от историята на Ботев Пловдив, който има пряка връзка с предходния.

В съдебно решение на Пловдивския окръжен съд от 25 юли 1942 година става ясно, че по същото време е имало казус дали единствено Спортен клуб „Ботев“ има правото да носи това име. На свое закрито заседание съдът e приел предоставените му доказателства и е обявил за недопустимо съществуването на друг спортен клуб, дружество или друго със същото име.

По-интересна е обосновката на съда, в която се казва, че взетото решение е на базата на предоставени документи, съгласно които Ученическият футболен клуб „Христо Ботев“ , макар и нерегистриран съгласно тогавашния Закон, е бил допуснат до дейност като колективен член и секция към Дружество „Тракийски юнак“ през 1909 г. Същият ученически футболен клуб, със същото наименование, членове и дейци, е развивал дейност до 1912 година, когато е регистриран съгласно тогавашните разпоредби и закони от Пловдивски областен съд като самостоятелно юридическо дружество.

Изхождайки от горното, съдът е постановил, че приема „Ботев“ за правоприемник на Ученическия футболен клуб „Христо Ботев“ и това, че е първи по време и по право от 1909 година и само той може да се назовава така.

Представяме на Вашето внимание препис на документа, който можете да видите в автентичния му вид и в галерията към този материал:

От Пловдивския окръжен съд до Спортен клуб „Ботев“

Препис по съдебно решение

На свое закрито заседание втори състав на Пловдивски окръжен съд с Председател Георги Атанасов и членове Антон Костов и Боян Миронов, след прегледа на представените доказателства и документи реши:

По гражданско дело №812 /Г/ от 16-ти май на 1942 година, относно правото на именуване на Спортен клуб „Ботев“, като единствен с това име в гр. Пловдив и негов досегашен носител, то Спортен клуб „Ботев“ остава в това си право и е недопустимо съществуването на друг спортен клуб със същото наименование.

РЕШЕНИЕТО се взе на основа на:

  1. Представен документ решение на Пловдивски областен съд, с което Ученическият футболен клуб „Христо Ботев“ , макар и нерегистриран съгласно Закона, е допуснат до дейност като колективен член и секция към Дружество „Тракийски юнак“ през 1909 г.

  2. Същият ученически футболен клуб, със същото наименование, членове и дейци, развива дейност до 1912 година, когато е регистриран съгласно тогавашните разпоредби и закони от Пловдивски областен съд като самостоятелно юридическо дружество.

Като изхожда от горното, Съдът постановява:

Приемайки, според предоставените доказателства, настоящият клуб С.К. „Ботев“ за правоприемник на Ученически футболен клуб „Христо Ботев“, и това, че е първи по време и по право от 1909 година, само той може да се назовава така. Не се допуска съществуването на друг юридически клуб, дружество или друго с това име.

Решението на Съда е окончателно и не може да се обжалва.

Пловдив

25 юли 1942 година

Разбира се, наличието на последните два документа отваря множество интересни въпроси, с които хората, оторизирани да изяснят ранната история на „Ботев“ Пловдив, вече са се заели и ние сме убедени, че скоро ще знаем техните отговори.

Подобни статии

Подобни статии