Предстоящ мач:

Ботев - Арда

Ботев - Арда

Ботев официално е АД

ПФК „Ботев” Пловдив вече е вписан в Търговския регистър като Акционерно дружество. Очакваното решение стана факт в следобеда на 2 март, точно 10 дни преди 99-ия рожден ден на най-стария футболен клуб в България.

ЕИК:201468114
Фирма: ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ БОТЕВ
Правна форма: Акционерно дружество
Изписване на чужд език: Professional Football Club Botev AD

Седалище и адрес на управление:
БЪЛГАРИЯ
област Пловдив, община Пловдив
гр. Пловдив 4017
район р-н Източен
„Източен“, Стадион „Христо Ботев“ No 10

Предмет на дейност:
Създаване, ръководство и управление на професионален и/или аматьорски футболен отбор, на детско-юношески футболни отбори и школи; организиране и провеждане на учебно-тренировъчна и състезателна дейност, участие на представителните отбори на клуба в съответните първенства и турнири в системата на Българския Футболен Съюз (БФС), както и в международните турнири, администрирани от УЕФА и ФИФА и всякакви други организирани футболни срещи, състезания и други спортни прояви; регистриране и прекратяване на състезателни права на футболисти, сключване на трудови договори с професионалнифутболисти и/или ползване на футболисти с аматьорски статут, осъществяване на продажби и покупки на трансферни и състезателни права на футболисти от други футболни клубове; изграждане и поддържане на спортна и материално-техническа база за подготовка нафутболисти, осигуряване на необходимите материали и екипировка за тренировъчна и състезателна дейност; развиване и администриране на детско-юношеска футболна школа (ДЮШ); придобиване и отстъпване на рекламни права, права на телевизионно и радиоразпространение на спортни състезания, спонсорство, извършване на сделки с интелектуална собственост и лицензионни сделки; организиране на школи и курсове за учебно-тренировъчна и състезателна дейност; извършване на други спортни услуги, както и осъществяване на други дейности, свързани с подпомагането и развитието на футбола.

Представители:
Ангел Колев Палийски

Съвет на директорите:
Начинът, по който се определя мандатът: Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от 5 години. Членовете на първия Съвет на директорите, се назначават за срок от 3 години.

Юли Тодоров Попов
Ангел Колев Палийски
Марин Кирилов Бакалов
Тодор Георгиев Коев
Ангел Иванов Ванчев

Капитал:
Размер: 100000 лв.

Акции:
Права:
Акцията дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Особени условия за прехвърляне:
Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството.

Акция:
Вид: обикновени поименни с право на глас
Брой: 10000
Номинал: 10 лв

Внесен капитал: 100000 лв.

Подобни статии

Подобни статии

Не пропускай нищо от любимия клуб

Благодарим ви, че се абонирахте!
There was an issue submitting the form!