Предстоящ мач:

Панатинайкос - Ботев

Панатинайкос - Ботев

Апостол Апостолов е новият председател на Сдружението

Общо събрание на Сдружение

На 8 август 2011 г. в залата на Военния клуб в Пловдив се проведе Общо Събрание на членовете на Сдружение ПФК Ботев Пловдив.

Събранието протече при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на сдружението до 31.07.2011 г.
2. Освобождаване от отговорност на членовете на настоящия Управителен Съвет.
3. Промяна на броя на членовете на Управителния Съвет и избор на нов УС.
4. Излъчване, измежду членовете на сдружението, на представител в Борда на директорите на Акционерното Дружество ПФК Ботев Пловдив.

След двучасова дискусия събранието взе решение да редуцира състава на Управителния съвет от 16 на 7 души, избра нов състав на УС, който малко по-късно излъчи и своя нов председател.

Събранието започна в 19:30, час по-късно от предварително обявения, поради липса на кворум. В залата присъстваха 67 редовни членове на сдружението.

По първа точка, отчет за дейността на сдружението до 31.07.2011 г. беше представен от финансовият директор на Ботев Пловдив Иван Йотков. От оповестената счетоводна информация стана ясно, че към настоящия момент вземания и задължения Сдружение Ботев Пловдив практически няма. Всички договорни отношения, в които сдружението е страна са прехвърлени към действащото АД, с изключение на договора за ползване на стадион „Христо Ботев“, сключен с община Пловдив.

След представянето на отчетната информация членовете на сдружението освободиха от отговорност настоящия управителен съвет и стартираха дебатите по структурата и състава на нов УС.

Бяха обсъдени две предложения за намаляване на бройката на настоящия УС, съответно на 4 и 7 членове. След направеното гласуване и с голямо мнозинство беше избран вариант със седем членен състав на ръководството. Малко след това членовете на събранието обсъдиха предложените от залата 13 кандидатури за нов УС и дадоха своя вот за следните седем кандидата:

1. Апостол Апостолов
2. Божидар Божилов
3. Николай Георгиев
4. Костадин Костадинов
5. Димитър Младенов
6. Радослав Кошински
7. Васил Наумов

По последната четвърта точка участниците в общото събрание не взеха решение, като се обединиха около идеята, че в управлението на акционерното дружество фигурират имената на четирима представители на сдружението и по този начин интересите на привържениците на клуба са защитени.

Общото събрание приключи около 21:30 часа, а минути след това новият УС проведе и първото си заседание, на което избра новия председател на Сдружение ПФК Ботев Пловдив – Апостол Апостолов.

Ето и кратка визитка на новия председател на сдружението:

Апостол Апостолов

Apostol Apostolov

Роден на 5 декември 1968 г. в гр. Пловдив.
Завършил е Технически университет, гр. Пловдив, специалност „Компютърен инженер“ и Университета за национално и световно стопанство (УНСС) – специалност „Банково дело“.

От 1992 до 1994 г. е главен експерт на Пловдивската фондова борса и брокер на Софийската стокова борса.
В периода 1994 – 1996 г. е изпълнителен директор на Пловдивската фондова борса.
От август 1996 г. до септември 2001 г. е изпълнителен директор на „Централен депозитар“ АД, а от декември 1998 до септември 2001 г. е и изпълнителен директор и на „БФБ – София“ АД.
От декември 2001 г. до февруари 2003 г. е председател на съвета на директорите на „БФБ – София“ АД.
За периода от септември 2001 г. до 12 март 2003 г. е изпълнителен директор на Агенцията за приватизация.
От 2003 до 2009 г-н Апостолов е председател на КФН (Комисията за финансов надзор).
Преподавател във Висшето училище по застраховане и финанси.

Понастоящем Апостол Апостолов е член на Надзорния съвет на ТЕКСИМ БАНК.

 

Подобни статии

Подобни статии

Не пропускай нищо от любимия клуб

Благодарим ви, че се абонирахте!
There was an issue submitting the form!