Николай Киров: Емоцията е водеща в дербитата, важното е да бъдем концентрирани