Предстоящ мач:

Панатинайкос - Ботев

Панатинайкос - Ботев

Условия за ползване

Счита се, че посещавайки интернет-магазина www.botevplovdiv.bg и използвайки предоставяните услуги, клиентите приемат условията за ползване. Фен-магазина www.botevplovdiv.bg има право да променя по всяко време цените, сроковете и условията, касаещи изпълнението на поръчките. Клиентът дължи цените и е длъжен да спази условията, които са били актуални към момента на правене на поръчката при използването на интернет-магазина www.botevplovdiv.bg. 

Предлаганите продукти в е-магазина се актуализират на база на наличностите, но е възможно някои да не са налични. При липса на  наличност интернет-магазина www.botevplovdiv.bg в рамките на една работна седмица след получаване на заявлението за покупка, уведомява Клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефон.
Приема се, че посочения от клиента имейл при регистрацията му е актуален и се проверява редовно. Чрез изпращане на информация към него се счита, че клиента е официално информиран със съдържанието й.
При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката, интернет-магазина www.botevplovdiv.bg не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

Права и задължения на страните

Магазинът www.botevplovdiv.bg  се задължава:

  • да достави в срок заявените за покупка стоки 

Клиентът се задължава:

  • да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес;
  • да плати цената на продуктите;
  • да заплати разходите по доставката;
  • да осигури достъп и възможност за получаване на поръчката;
  • да получи продуктите; 

Заявените за покупка артикули се доставят на посочения от Клиента адрес в срок  до 7 работни дни.
При предаване на продуктите Клиентът или трето лице подписват придружаващите документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема продуктите е на посочения от клиента адрес.

При отказ за получаване на фен-артикулите, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане.
В този случай Клиентът е длъжен да обезщети интернет-магазина www.botevplovdiv.bg за всички вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви други разходи извън разходите за доставка и връщане на продуктите, настъпили в следствие на отказа.

В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на продуктите в този срок, интернет-магазина www.botevplovdiv.bg се освобождава от задължението си да достави заявените за покупка артикули.
Клиентът може да потвърди желанието си да получи продуктите и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

Клиентът има право да откаже получаването на заявените за покупка от него артикули, когато са му  доставени при едно от следните условия:

  • при несъответствие между заявените за покупка и доставените продукти
  • цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена

Интернет-магазина www.botevplovdiv.bg не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които интернет-магазина www.botevplovdiv.bg не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет.

Подобни статии

Подобни статии

Не пропускай нищо от любимия клуб

Благодарим ви, че се абонирахте!
There was an issue submitting the form!