Предстоящ мач:

Ботев - Хебър

Ботев - Хебър

Общо събрание на сдружението

Управителният съвет на Сдружение ПФК Ботев свиква  Общо събрание, което ще се проведе на 08.08.2011 г., в гр.Пловдив, Военен клуб, от 18.30 часа, при следния дневен ред:

т.1.  Приемане на финансов отчет и отчет за управлението до 31.07.2011год.

т.2. Освобождаване на Управителния Съвет и освобождаването му от отговорност;

т.3. Определяне брой на членовете на нов Управителен Съвет и избор на членове на  Управителния Съвет .

т.4 Избор на член на Сдружението, който да бъде избран за член на съвета на директорите на АД „Професионален Футболен Клуб Ботев“ след изтичане мандата на сегашния.

Подобни статии

Подобни статии