МЕНИДЖЪР СПОНСОРСТВО

OПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

Това е чудесна възможност за специалист по маркетинг  с опит в спонсорството да се присъедини към разрастващия се маркетингов екип на Футболен клуб Ботев Пловдив. Ще работите, ще участвате в  организацията на водещи спортни събития и ще управлявате и развивате нашата спонсорска програма. Вашият основен фокус ще бъде насочен към:

Изпълнението на плана за спонсорските продажби, програмата за търговските продажби (включително събитийните), както и маркетинговото изпълнение на спонсорските договори.

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

1. Създаване и одобрение на спонсорски пакети:

• Проучване на търсенето на пазарния сегмент

• Проучване на конкурентната среда

• Спонсорски пакети и стандарти за обслужване

• Разработване на ценова и асортиментна стратегия

• Утвърждаване на оперативни правила за ценообразуване

2. Управление на спонсорството:

• Управление и предоставяне на търговски права

• Създаване и разработване на планове за маркетинг и активиране

• Ежедневно управление на акаунти на клубните партньори

• Доставка на стоки и изпълнение на задачи, необходими за провеждането на мачове

• Развиване на  взаимоотношения с ключови вътрешни и външни партньори на ниво изпълнителни ръководители и директори

• Управление на агенцията

• Прилагане на програми за изследване и измерване, които демонстрират възвръщаемостта на инвестициите на партньорите

• Създаване и представяне на ефективни отчетни материали

• Подпомагане на екипа за развитие на бизнеса чрез проучвания и предоставяне на подходящи данни и изследвания

• Познания за най-новите стандарти и дейности в спортната и маркетингова индустрия

3. Задължения в деня на мача

• Съвместна работа и интеграция със спонсорите по време на мача

• Оценка на нивото на обслужване, предоставено от стадиона в деня на мача

• Среща с партньори

• Организиране на събития за ключови партньори

 

ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ:

1. Изпълнение на плана за продажби и приходи

2. Удовлетвореност на партньорите от предоставената услуга

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:

• Уверен,  способен да създава контакти и изгражда дълготрайни взаимоотношения, способен да решава проблеми, поемайки отговорност за мащабни спонсорски проекти.

• Познание и привързаност към  марката, бизнес нюх, търговска осведоменост, способност да изгражда отлични взаимоотношения със заинтересованите страни.

• Отлична комуникация, умения за водене на преговори и оказване на влияние.

• 3+ години опит във всички маркетингови дисциплини, както и изключителен интерес към спонсорството и организирането на прояви.

• Предприемаческо отношение, инициативност и упоритост винаги да се търсят най-добрите решения.

• Демонстрирайте способности за стратегическо и търговско мислене, съчетано с готовност за действия и бърза реакция.

• Вземане на решения от позицията на знания и съобразени с интересите на клиентите, стратегическото мислене и търговското разбиране.

• Работещ добре в екип.

Моля, изпращайте вашите CV-та на български и английски език.

За да кандидатствате за позицията изпратете вашето CV на емайл:
fc_botev@botevplovdiv.bg