БИЗНЕС МЕНИДЖЪР ПРОДАЖБИ

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

Изпълнение на плана за продажби на билетната програма в посока Бизнес гостоприемство

Изпълнение на плана за продажби на програмата за членство в Бизнес клуб Ботев (включително събития и маркетингово развитие на бизнес клуба)

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

1. Създаване и одобрение на пакети за гостоприемство:

• Проучване на търсенето за съответния пазарен сегмент

• Изучаване на конкурентната среда

• Пакети за гостоприемство и стандарти за обслужване

• Разработване на ценова и продуктова стратегия

• Утвърждаване на оперативни правила за ценообразуване

2. Управление на продажбата на билети:

• Създаване и одобряване на планове за продажби

• Организиране на работата по продажбите, определяне на  ключови показатели

• Поддържане на взаимоотношения с ключови клиенти, активно привличане на нови клиенти, проучване и анализ на потенциални клиенти

• Анализ на продажбите и рентабилността по направления

• Разработване и одобрение на рекламните кампании съвместно с други отдели на ФК.

3. Управление на Бизнес клуб Ботев:

• Създаване и утвърждаване на стратегия за продажби, маркетинг и развитие

• Организиране на  работата по  продажбите, определяне на ключови показатели

• Поддържане на взаимоотношения с основните членове, активно привличане на нови членове, проучване и анализ на потенциални членове

• Анализ на продажбите и рентабилността по направления

• Разработване и одобрение на рекламните кампании съвместно с други отдели на ФК.

4. Посоки на развитие:

• определяне на пазарните тенденции и поведението на потребителите по отношение на предлаганите услуги с цел промяна на пакети, услуги и др.

5. Задължения в деня на мача:

• присъствие на обекта и взаимодействие със служителите на стадиона относно подготовката за мача

• оценка на нивото на обслужване, предоставяно от стадиона в деня на мача

• среща с гости

• организиране на събития за  ВИП клиенти.

 

ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ:

1. Изпълнение на плана за продажби и приходи

2. Удовлетвореност на феновете от предоставената услуга

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:

• Висше образование/допълнително образование в областта на мениджмънта.

• Познаване на техники за продажби, 2 + години опит в директни продажби на услуги.

• Минимум 3 години опит като старши мениджър / ръководител на продажбите в сферата на услугите, (за предпочитане хотели / фитнес зали).

• Опит в изграждането на отдел продажби, разработване на функционалност, длъжностни характеристики за мениджъри по продажбите, дефиниране на KPI (основни показатели за ефективност).

• Опит във водене на преговори с клиенти на ниво първоначален контакт в организациите.

• Високи комуникативни умения, ориентация към постигане на резултати, действен,  способност да работи самостоятелно, професионализъм в областта на продажбите.

Моля, изпращайте вашите CV-та на български и английски език.

За да кандидатствате за позицията изпратете вашето CV на емайл:
fc_botev@botevplovdiv.bg