Ръководство

fan shop

Съвет на директорите:

  • Антон Зингаревич
  • Александър Ослан
  • Слави Микински

Прокурист:

  • Асен Караславов