Футболно училище Ботев: График за месец ноември 28-10-2022 15:34

Уважаеми родители,

Графикът за месец ноември във Футболно училище Ботев е наличен.

31.10.22 (понеделник)
- 18:30ч. ( родени 2018/2017, 2016, 2015, 2014 )
- 19:30ч. ( родени 2013, 2012, 2011, 2010/2009 )

04.11.22 (петък)

- 18:30ч. ( родени 2018/2017, 2016, 2015, 2014 )
- 19:30ч. ( родени 2013, 2012, 2011, 2010/2009 )

07.11.22 (понеделник)

- 18:30ч. ( родени 2018/2017, 2016, 2015, 2014 )
- 19:30ч. ( родени 2013, 2012, 2011, 2010/2009 )

11.11.22 (петък)

- 18:30ч. ( родени 2018/2017, 2016, 2015, 2014 )
- 19:30ч. ( родени 2013, 2012, 2011, 2010/2009 )

14.11.22 (понеделник)

- 18:30ч. ( родени 2018/2017, 2016, 2015, 2014 )
- 19:30ч. ( родени 2013, 2012, 2011, 2010/2009 )

18.11.22 (петък)

- 18:30ч. ( родени 2018/2017, 2016, 2015, 2014 )
- 19:30ч. ( родени 2013, 2012, 2011, 2010/2009 )

21.11.22 (понеделник)

- 18:30ч. ( родени 2018/2017, 2016, 2015, 2014 )
- 19:30ч. ( родени 2013, 2012, 2011, 2010/2009 )

25.11.22 (петък)

- 18:30ч. ( родени 2018/2017, 2016, 2015, 2014 )
- 19:30ч. ( родени 2013, 2012, 2011, 2010/2009 )

28.11.22 (понеделник)

- 18:30ч. ( родени 2018/2017, 2016, 2015, 2014 )
- 19:30ч. ( родени 2013, 2012, 2011, 2010/2009 )

Записванията във Футболно училище Ботев продължават като всяко дете има възможност да направи една безплатна тренировка.

Клубът откри и улеснение на всеки родител да регистрира, заплати онлайн месечни и годишни такси, както и екипировка от Macron за своето дете.

Плащане може да направите по следния начин :
ПФК Ботев АД
IBAN: BG15 TEXI 9545 1004 3341 03
ВIC/SWIFT: TEXIBGSF
ТЕКСИМ БАНК

Основание на плащане за месечен абонамент:
- Трите имена на детето, дата на раждане и вида на плащане: месечна такса за: (впишете месец); тримесечна такса (впишете месеците) и годишна такса.
Основание на плащане за клубна екипировка:
- Трите имена на детето/децата и дата/дати на раждане и екипировка Macron